Претражуј коритећи ову врсту упита:Претражуј само ове врсте записа:

Објекат
Документ
Колекција

Напредна претрага (само објеката)

Докторске дисертације српских научника одбрањене у иностранству

Почетак > Литература

Литература

о школовању српских студената на страним универзитетима у периоду од 19. до почетка 20. века  (хронолошки)

 

Scherer, Anton, Südosteuropa-Dissertationen: 1918-1960: eine Bibliographie deutscher, österreichischer Hochschulschriften, Graz, H. Böhlaus Nachf, 1968.

 

Трговчевић, Љубинка: „Докторати студената из Србије на немачким универзитетима од 1885. до 1914. године“, Историјски часопис, књ. XL-XLI, (1993-1994), стр. 249-280.

 

Трговчевић, Љубинка, Планирана елита: о студентима из Србије на европским универзитетима у 19 веку, Београд, Историјски институт, Службени гласник, 2003.

 

Segi, Laslo, Studenti sa današnje teritorije Vojvodine na evropskim univerzitetima: 1338-1919, Novi Sad, Arhiv Vojvodine, 2010.

 

Трговчевић, Љубинка: „Хале и Јена  – два важна центра српских студената у 19. веку“, Споменица др Данице Милић, ур. Бојана Миљковић-Катић, Београд, Историјски институт, 2014, стр. 233-260.